Konfiguracije blackBerry 10

V config.xml datoteko nadzira app's osnovne nastavitve, ki veljajo za vsako uporabo in CordovaWebView stopnje. Ta odsek podrobnosti nastavitve, ki veljajo le za BlackBerry 10 gradi. Glej config.xml datoteke za informacije na globalno konfiguracijo možnosti.

 • ChildBrowser( disable ali privzeto enable ): Onemogoči otrok okna brskalnika. Privzeto, apps splavitev sekundarni obrv okno razpoložiti vire, dostopne prek window.open() ali z določitvijo a _blank sidro target. Določite disable premostitve tega privzetega vedenja.

  <preference name="ChildBrowser" value="disable"/>
  
 • PopupBlocker( enable ali privzeto disable ): omogoča popup blocker, ki preprečuje klice na window.open() . Privzeto, ljudstvo prikazati v oknu brskalnika otrok. Postavljanje ugodnost v enable preprečuje prikaz sploh.

  <preference name="PopupBlocker" value="enable"/>
  
 • WebSecurity( disable ali privzeto enable ): nastavite na disable preglasiti spletnih varnostnih nastavitev, ki omogoča dostop do oddaljenih vsebine iz neznanega vira. Ta nastavitev je namenjena kot razvoj udobje samo, torej premestitev to spredaj pakiranje vaš app za distribucijo. Za izpust app, vse URIs mora biti znana in whitelisted uporabo je <access> element, opisana v priročniku Whitelist domene.

  <preference name="WebSecurity" value="disable"/>