Ikony i ekrany powitalne w aplikacjach

Ta sekcja pokazuje jak skonfigurować ikonę aplikacji i opcjonalne opryskać tęcza na różnych platformach, zarówno podczas pracy w consoli Cordova (opisane w interfejs wiersza poleceń) lub przy użyciu narzędzi zestawu SDK platformy (szczegóły w dziale poradniki platformy).

Konfigurowanie ikony w consoli

Kiedy pracuje w consoli można zdefiniować ikona aplikacji przez <icon> elementu ( config.xml ). Jeśli nie określisz ikona logo Apache Cordova jest używany.

  <icon src="res/ios/icon.png" platform="ios" width="57" height="57" density="mdpi" />

src: (wymagane) określa lokalizację pliku obrazu, do katalogu projektu

Platforma: platformą docelową (opcjonalnie)

szerokość: (opcjonalne) ikona szerokość w pikselach

wysokość: (opcjonalne) ikona wysokość w pikselach

gęstość: (opcjonalne) android specyficzne, określa gęstość ikona

Następująca konfiguracja może służyć do określenia jednej domyślnej ikony, która będzie używana dla wszystkich platform.

  <icon src="res/icon.png" />

Dla każdej platformy, można również zdefiniować ikony idealny zestaw do różnych rozdzielczościach ekranu.

Amazon Fire OS

   <platform name="amazon-fireos">
       <icon src="res/android/ldpi.png" density="ldpi" />
       <icon src="res/android/mdpi.png" density="mdpi" />
       <icon src="res/android/hdpi.png" density="hdpi" />
       <icon src="res/android/xhdpi.png" density="xhdpi" />
   </platform>

Android

   <platform name="android">
       <icon src="res/android/ldpi.png" density="ldpi" />
       <icon src="res/android/mdpi.png" density="mdpi" />
       <icon src="res/android/hdpi.png" density="hdpi" />
       <icon src="res/android/xhdpi.png" density="xhdpi" />
   </platform>

BlackBerry10

   <platform name="blackberry10">
       <icon src="res/bb10/icon-86.png" />
       <icon src="res/bb10/icon-150.png" />
   </platform>

Dokumentacji BlackBerry do kierowania w wielu rozmiarach i ustawień regionalnych. [http://developer.blackberry.com/html5/documentation/icon_element.html]

Firefox OS

   <platform name="firefoxos">
       <icon src="res/ff/logo.png" width="60" height="60" />
   </platform>

iOS

   <platform name="ios">
       <!-- iOS 8.0+ -->
       <!-- iPhone 6 Plus -->
       <icon src="res/ios/icon-60@3x.png" width="180" height="180" />
       <!-- iOS 7.0+ -->
       <!-- iPhone / iPod Touch -->
       <icon src="res/ios/icon-60.png" width="60" height="60" />
       <icon src="res/ios/icon-60@2x.png" width="120" height="120" />
       <!-- iPad -->
       <icon src="res/ios/icon-76.png" width="76" height="76" />
       <icon src="res/ios/icon-76@2x.png" width="152" height="152" />
       <!-- iOS 6.1 -->
       <!-- Spotlight Icon -->
       <icon src="res/ios/icon-40.png" width="40" height="40" />
       <icon src="res/ios/icon-40@2x.png" width="80" height="80" />
       <!-- iPhone / iPod Touch -->
       <icon src="res/ios/icon.png" width="57" height="57" />
       <icon src="res/ios/icon@2x.png" width="114" height="114" />
       <!-- iPad -->
       <icon src="res/ios/icon-72.png" width="72" height="72" />
       <icon src="res/ios/icon-72@2x.png" width="144" height="144" />
       <!-- iPhone Spotlight and Settings Icon -->
       <icon src="res/ios/icon-small.png" width="29" height="29" />
       <icon src="res/ios/icon-small@2x.png" width="58" height="58" />
       <!-- iPad Spotlight and Settings Icon -->
       <icon src="res/ios/icon-50.png" width="50" height="50" />
       <icon src="res/ios/icon-50@2x.png" width="100" height="100" />
   </platform>

Tizen

   <platform name="tizen">
       <icon src="res/tizen/icon-128.png" width="128" height="128" />
   </platform>

Phone8 systemu Windows

   <platform name="wp8">
       <icon src="res/wp/ApplicationIcon.png" width="99" height="99" />
       <!-- tile image -->
       <icon src="res/wp/Background.png" width="159" height="159" />
   </platform>

Windows8

   <platform name="windows8">
       <icon src="res/windows8/logo.png" width="150" height="150" />
       <icon src="res/windows8/smalllogo.png" width="30" height="30" />
       <icon src="res/windows8/storelogo.png" width="50" height="50" />
   </platform>

Konfigurowanie ekrany powitalne w aplikacjach w consoli

W najwyższego poziomu config.xml pliku (nie ten w platforms ), dodać elementy konfiguracji, takie jak te określone w tym miejscu.

Przykład konfiguracji

Proszę zauważyć, że wartość atrybutu "src" jest katalogiem projektu, a nie do katalogu www. Możesz wymienić obrazu źródłowego cokolwiek chcesz. Nazwa wewnętrzna w aplikacji są określane przez Cordova.

<platform name="android">
  <!-- you can use any density that exists in the Android project -->
  <splash src="res/screen/android/splash-land-hdpi.png" density="land-hdpi"/>
  <splash src="res/screen/android/splash-land-ldpi.png" density="land-ldpi"/>
  <splash src="res/screen/android/splash-land-mdpi.png" density="land-mdpi"/>
  <splash src="res/screen/android/splash-land-xhdpi.png" density="land-xhdpi"/>

  <splash src="res/screen/android/splash-port-hdpi.png" density="port-hdpi"/>
  <splash src="res/screen/android/splash-port-ldpi.png" density="port-ldpi"/>
  <splash src="res/screen/android/splash-port-mdpi.png" density="port-mdpi"/>
  <splash src="res/screen/android/splash-port-xhdpi.png" density="port-xhdpi"/>
</platform>

<platform name="ios">
  <!-- images are determined by width and height. The following are supported -->
  <splash src="res/screen/ios/Default~iphone.png" width="320" height="480"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default@2x~iphone.png" width="640" height="960"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-Portrait~ipad.png" width="768" height="1024"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-Portrait@2x~ipad.png" width="1536" height="2048"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-Landscape~ipad.png" width="1024" height="768"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-Landscape@2x~ipad.png" width="2048" height="1536"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-568h@2x~iphone.png" width="640" height="1136"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-667h.png" width="750" height="1334"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-736h.png" width="1242" height="2208"/>
  <splash src="res/screen/ios/Default-Landscape-736h.png" width="2208" height="1242"/>
</platform>

<platform name="wp8">
  <!-- images are determined by width and height. The following are supported -->
  <splash src="res/screen/wp8/SplashScreenImage.jpg" width="768" height="1280"/>
</platform>

<platform name="windows8">
  <!-- images are determined by width and height. The following are supported -->
  <splash src="res/screen/windows8/splashscreen.png" width="620" height="300"/>
</platform>

<platform name="blackberry10">
  <!-- Add a rim:splash element for each resolution and locale you wish -->
  <!-- http://developer.blackberry.com/html5/documentation/rim_splash_element.html -->
  <rim:splash src="res/screen/windows8/splashscreen.png"/>
</platform>


<preference name="SplashScreenDelay" value="10000" />

Obsługiwane platformy

W chwili obecnej (Cordova 3.5.0 lipca 2014 roku) następujących platformach obsługuje ekrany powitalne w aplikacjach.

android
ios
wp8
windows8
blackberry10

Plugin ekranu powitalnego

Apache Cordova oferuje również specjalny powitalny ekran wtyczki, które mogą być wykorzystane do programowego wyświetlania i ukrywania ekran powitalny podczas uruchamiania aplikacji https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen