Platforma przewodników

Przed rozwoju dla każdej z platform, wymienionych poniżej, należy zainstalować cordova w interfejs wiersza poleceń (CLI). (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz interfejs wiersza poleceń).

Do tworzenia aplikacji Cordova, należy zainstalować SDK dla każdej platformy mobilnej, które są kierowane. Ta Instalacja jest konieczne, niezależnie od tego, czy zrobić większość pracy w zestawie SDK lub za pomocą CLI do cyklu budowy.

Każdy Przewodnik platformy wymienione poniżej informuje, co musisz wiedzieć, aby skonfigurować środowisko programistyczne każdej platformy: gdzie otrzymać zestaw SDK, jak ustawić urządzenie emulatory, jak połączyć urządzenia do bezpośredniego badania i jak zarządzać wymagania klucza podpisywania. Dodatkowe przewodniki dostarczają informacji na temat każdej z platform unikatowy zestaw opcji konfiguracyjnych, instrukcje, aby dodać wtyczki, jak uaktualnić każdej platformy i narzędzi wiersza polecenia specyficznych dla platformy, które służą jako alternatywa do niższego poziomu cordova narzędzie wiersza polecenia.

Amazon Fire OS

Android

BlackBerry 10

Firefox OS

iOS

Ubuntu

Windows Phone 8

Windows

Tizen