Osadzanie WebViews

Cordova aplikacje zwykle są implementowane jako oparte na przeglądarce widoku sieci Web w macierzystym platformę mobilną. Ta sekcja pokazuje, jak, za wspieranie platform, stworzyć swój własny Widok sieci Web komponentów, które sprawiają, że pełny używać Cordova interfejsów API. Następnie można wdrożyć te składniki aplikacji Cordova wraz z rodzimych komponentów w aplikacji hybrydowych.

Aby wdrożyć widoku sieci Web, musisz zapoznać się z każdym macierzystego środowiska programowania. Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące obsługiwanych platform: