Magazyn

Przegląd opcji przechowywania dla Cordova.

Kilka magazyn funkcje API są dostępne dla aplikacji Cordova. Zobacz html5rocks. Aby uzyskać pełniejszy obraz i przykłady.

LocalStorage

Znany również jako Sieć pamięci masowej, zwykłe magazynowanie, lub jego zastępcy przechowywania sesji interfejs, ten API zapewnia przechowywanie para synchroniczne klucz/wartość i jest dostępne w podstawowej implementacji widoku sieci Web. Odnoszą się do specyfikacji W3C szczegóły.

WebSQL

Ten interfejs API jest dostępny w podstawowej widoku sieci Web. Web SQL bazy danych specyfikacji oferuje więcej tabel bazy danych w pełni funkcjonalny dostęp za pomocą zapytań SQL.

Następujących platformach wsparcie WebSQL:

  • Android
  • BlackBerry 10
  • iOS
  • Tizen

IndexedDB

Ten interfejs API jest dostępny w podstawowej widoku sieci Web. Indeksowane DB oferuje więcej funkcji niż LocalStorage, ale mniej niż WebSQL.

Następujące platformy wsparcia IndexedDB:

  • BlackBerry 10
  • Firefox OS
  • Windows Phone 8
  • Windows 8

Opcje opartego na plugin

Oprócz przechowywania API wymienione powyżej, Plik API pozwala do pamięci podręcznej danych na lokalnym systemie plików. Podobne opcje przechowywania innych wtyczek Cordova .