searchbutton

Zdarzenie fires, gdy użytkownik naciśnie przycisk Szukaj na Android.

document.addEventListener("searchbutton", yourCallbackFunction, false);

Szczegóły

Jeśli potrzebujesz zastąpić domyślne zachowanie przycisku Szukaj na Android możesz zarejestrować detektor zdarzeń dla zdarzenia "searchbutton".

Aplikacje zwykle należy użyć document.addEventListener Aby dołączyć słuchacza raz [deviceready](events.deviceready.html) pożary zdarzenia.

Obsługiwane platformy

 • Android

Szybki przykład

document.addEventListener("searchbutton", onSearchKeyDown, false);

function onSearchKeyDown() {
  // Handle the search button
}

Pełny przykład

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <title>Search Button Example</title>

  <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="cordova.js"></script>
  <script type="text/javascript" charset="utf-8">

  // Wait for device API libraries to load
  //
  function onLoad() {
    document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);
  }

  // device APIs are available
  //
  function onDeviceReady() {
    // Register the event listener
    document.addEventListener("searchbutton", onSearchKeyDown, false);
  }

  // Handle the search button
  //
  function onSearchKeyDown() {
  }

  </script>
 </head>
 <body onload="onLoad()">
 </body>
</html>