backbutton

Zdarzenie fires, gdy użytkownik naciśnie przycisk Wstecz.

document.addEventListener("backbutton", yourCallbackFunction, false);

Szczegóły

Aby zastąpić domyślne zachowanie przycisku wstecz, zarejestrować detektor zdarzeń dla backbutton zdarzenia, zazwyczaj przez wywołanie document.addEventListener po otrzymaniu [deviceready](events.deviceready.html) zdarzenie. Nie jest konieczne do wywołania innej metody, aby zastąpić zachowanie przycisku wstecz.

Obsługiwane platformy

 • Amazon Fire OS
 • Android
 • BlackBerry 10
 • Windows Phone 8

Szybki przykład

document.addEventListener("backbutton", onBackKeyDown, false);

function onBackKeyDown() {
  // Handle the back button
}

Pełny przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Back Button Example</title>

  <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="cordova.js"></script>
  <script type="text/javascript" charset="utf-8">

  // Wait for device API libraries to load
  //
  function onLoad() {
    document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);
  }

  // device APIs are available
  //
  function onDeviceReady() {
    // Register the event listener
    document.addEventListener("backbutton", onBackKeyDown, false);
  }

  // Handle the back button
  //
  function onBackKeyDown() {
  }

  </script>
 </head>
 <body onload="onLoad()">
 </body>
</html>