Konfiguracja blackBerry 10

config.xmlPlik steruje aplikacji podstawowe ustawienia, które mają zastosowanie w każdej aplikacji i wystąpienie CordovaWebView. Buduje to sekcja szczegóły preferencje, które stosuje się tylko do BlackBerry 10. Zobacz plik config.xml informacji na temat opcji konfiguracji globalnej.

 • ChildBrowser( disable lub enable ): wyłącza dziecko okna przeglądarki. Domyślnie aplikacje uruchomić okno drugorzędnej przeglądarce aby wyświetlić zasoby dostępne za pośrednictwem window.open() lub określając _blank docelowej kotwicy. Określ disable Aby zastąpić to domyślne zachowanie.

  <preference name="ChildBrowser" value="disable"/>
  
 • PopupBlocker( enable lub disable ): umożliwia lud zablokowany, co uniemożliwia wzywa do window.open() . Domyślnie wyskakujące okienka wyświetlane w oknie przeglądarki dziecko. Ustawienie preferencji enable zapobiega wyświetlaniu w ogóle.

  <preference name="PopupBlocker" value="enable"/>
  
 • WebSecurity( disable lub enable ): zestaw disable zastąpić ustawienia zabezpieczeń sieci web, umożliwiając dostęp do zdalnej zawartości z nieznanych źródeł. To ustawienie jest przeznaczony jako udogodnienie rozwoju tylko, tak go usunąć przed pakowania aplikacji do dystrybucji. Wydany aplikacji, wszystkie identyfikatory URI powinny być znane i białej liście przy użyciu <access> element, opisane w podręczniku białej listy domen.

  <preference name="WebSecurity" value="disable"/>