Amazon ogień OS WebViews

Począwszy od 3.3.0, można użyć Cordova jako składnika w aplikacji Amazon ogień OS. Amazon ogień OS odnosi się do tej części jako CordovaWebView . CordovaWebViewrozszerza Widok sieci Web Amazon, który opiera się na open source Chromium projektu. Korzystając z tej funkcji, aplikacji sieci web można wykorzystać najnowsze standardy internetowe HTML5 w nowoczesny tkanina aparat runtime.

Jeśli jesteś zaznajomiony z Amazon ogień OS, najpierw należy zapoznać się z Amazon ogień OS platformy przewodnik i najnowsze SDK zainstalowany zanim spróbujesz opcji rozwoju bardziej nietypowe osadzanie widoku sieci Web.

Wymagania

 • Cordova 3.3.0 lub większa

 • Android SDK aktualizacji do najnowszego zestawu SDK

 • Amazon WebView SDK

Przewodnik CordovaWebView w projekcie OS Amazon ognia

 1. Aby wykonać te instrukcje, upewnij się, że masz najnowsze dystrybucji Cordova. Pobierz go z cordova.apache.org i rozpakuj jego pakiet Amazon ogień OS.

 2. Pobierz i rozwiń Amazon WebView SDK , a następnie skopiuj awv_interface.jar do /framework/libs katalogu. Tworzenie biblioteki / folderu, jeśli jeszcze nie istnieje.

 3. Przejdź do pakietu /framework katalogu i uruchomić ant jar . Tworzy Cordova .jar pliku, powstały jako/framework/cordova-x.x.x.jar.

 4. Kopia .jar pliku do projektu Android /libs katalogu.

 5. Dodaj następujące wpisy do aplikacji /res/xml/main.xml pliku, z layout_height , layout_width i id dostosowany do wniosku:

  <org.apache.cordova.CordovaWebView
    android:id="@+id/tutorialView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
  
 6. Modyfikować swoje działania, tak, że realizuje CordovaInterface . Należy wdrożyć metody zawarte. Może chcesz skopiować je z /framework/src/org/apache/cordova/CordovaActivity.java , lub wdrożyć je na własną rękę. Poniższy fragment kodu pokazuje podstawowych aplikacji, która korzysta z interfejsu. Zauważ, jak odpowiada identyfikator odwołanie id atrybut określonych we fragmencie XML pokazano powyżej:

  public class CordovaViewTestActivity extends Activity implements CordovaInterface {
    CordovaWebView cwv;
    /* Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.main);
      cwv = (CordovaWebView) findViewById(R.id.tutorialView);
      Config.init(this);
      cwv.loadUrl(Config.getStartUrl());
    }
  

Jeśli używasz aparatu, należy również wdrożyć to:

  @Override
  public void setActivityResultCallback(CordovaPlugin plugin) {
    this.activityResultCallback = plugin;
  }
  /**
   * Launch an activity for which you would like a result when it finished. When this activity exits,
   * your onActivityResult() method is called.
   *
   * @param command      The command object
   * @param intent      The intent to start
   * @param requestCode    The request code that is passed to callback to identify the activity
   */
  public void startActivityForResult(CordovaPlugin command, Intent intent, int requestCode) {
    this.activityResultCallback = command;
    this.activityResultKeepRunning = this.keepRunning;

    // If multitasking turned on, then disable it for activities that return results
    if (command != null) {
      this.keepRunning = false;
    }

    // Start activity
    super.startActivityForResult(intent, requestCode);
  }

  @Override
  /**
   * Called when an activity you launched exits, giving you the requestCode you started it with,
   * the resultCode it returned, and any additional data from it.
   *
   * @param requestCode    The request code originally supplied to startActivityForResult(),
   *             allowing you to identify who this result came from.
   * @param resultCode    The integer result code returned by the child activity through its setResult().
   * @param data       An Intent, which can return result data to the caller (various data can be attached to Intent "extras").
   */
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, intent);
    CordovaPlugin callback = this.activityResultCallback;
    if (callback != null) {
      callback.onActivityResult(requestCode, resultCode, intent);
    }
  }

Wreszcie, należy pamiętać dodać wątek puli, inaczej pluginy mieć nie wątków, aby uruchomić:

  @Override
  public ExecutorService getThreadPool() {
    return threadPool;
  }
 1. Skopiować HTML i JavaScript, pliki aplikacji do projektu Amazon ogień OS /assets/www katalogu.

 2. Kopia config.xml z /framework/res/xml do projektu /res/xml katalogu.